Hướng dẫn 5 bước chuyển đổi ERD sang Relations

Sau khi đã có ERD, ở kiến thức hôm nay chúng ta tiếp tục chuyển đổi ERD thành các Relations, chính là table ở Database mà chúng ta hay sử dụng để thao tác với dữ liệu, ở video mình sẽ có ví dụ cụ thể hơn.

Mục lục

Vì sao cần chuyển đổi từ ERD sang Relations?

Như đã biết, ERD chỉ là sơ đồ mô tả trực quan yêu cầu của khách hàng, nên chúng ta chưa thể sử dụng để chứa dữ liệu và truy xuất dữ liệu vào hệ thống/ứng dụng sau này được. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục chuyển đổi từ ERD sang Relations.

YouTube Video

Convert to ERD to relations

Các bước chuyển đổi ERD sang Relations

1. Biến đổi một kiểu thực thể thành một table

  • Thuộc tính khóa của thực thể chính là khoá chính của table.
  • Các thuộc tính thông thường của thực thể là thuộc tính của table.

2. Biến đổi thuộc tính đa trị thành một table

Tách thuộc tính đa trị thành table mới, đặt khoá chính của table mới đó vào table ban đầu, đóng vai trò là khoá ngoại tham chiếu đến table ban đầu.

3. Biểu diễn mối liên kết có lượng số 1-1

Đặt thuộc tính khóa ở phía tùy chọn sang phía bắt buộc.

4. Biểu diễn mối liên kết có lượng số 1-n

Đặt thuộc tính khóa ở phía 1 sang n.

5. Biến đổi mối liên kết có lượng số n-n

Sinh ra table trung gian và khoá chính của table này được tạo bởi sự kết hợp giữa 2 khoá của 2 thực thể tham gia vào mối quan hệ n-n, hay còn được gọi là khoá phức hợp.

Kết luận

Sau khi hoàn thành 5 quy tắc chuyển đổi ERD sang Relations, gần như chúng ta đã có được một Database hoàn chỉnh rồi. Nhưng để toàn vẹn được dữ liệu ở DB về sau, thì cần phải tiếp tục đánh giá DB qua các quy tắc ở Normalization Form.

Nguồn: https://codegym.vn/blog/2023/11/17/chuyen-doi-erd-sang-relations/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *