Frontend/ Backend/Devops/UI-UI designer

HOT HOT HOT/ PAPAGROUP TECHNOLOGY – MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ CHUYÊN LĨNH VỰC VỀ GAME VÀ GIA CÔNG PHẦN MỀM TUYỂN DỤNG   Papagroup vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm thêm các thành viên về gia nhập với ngôi nhà chung Papagroup. Tháng 6 này, Papagroup mở tuyển thêm nhiều vị trí vô …

Frontend/ Backend/Devops/UI-UI designer Read More »