Tester/QC và .NET các level  từ junior 

Fulltime
Đà Nẵng
Posted 2 năm ago
  • Tiếng anh đọc, hiểu giao tiếp cơ bản
  • Phỏng vấn online 1 vòng
  • Thời gian làm việc T2 – T6 (9:00 – 18:00)
  • Salary up to $2000
  • Thử việc full lương
📩 Email: khanh.huynh@mediastep.com

Job Features

Job Category.NET, QA/QC, Tester

Apply Online