Những điều có thể bạn chưa biết về RDBMS

Thường khi làm việc với dữ liệu ở tầng dưới cùng của một hệ thống hay ứng dụng, chúng ta đã quá quen thuộc với các khái niệm như DB (Database), SQL (Structured Query Language). Và các bạn cũng thường nghe đến khái niệm RDBMS, vậy các bạn đã hiểu rõ về RDBMS hay chưa. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về nó.

Mục lục

Khái niệm RDBMS

Hay được viết tắt Relational Database Management System, là chương trình cho phép lập trình viên tạo, cập nhật, quản lý hay các xử lý khác với DB quan hệ.

Sau đây là một số RDBMS thông dụng:

  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle Database…
DB quan hệ

1. DB quan hệ

Ở trên là ví dụ cho một DB quan hệ của một hệ thống rạp phim, bao gồm 4 table: Ratings, Users, Tags, Movies. Các table sẽ có liên kết với nhau qua các mối quan hệ 1 – 1, 1 – n, n – n. Với hình trên, thì 1-* đang biểu đạt cho mối quan hệ 1 – n.

Và các DB quan hệ sẽ được quản lý bởi các RDMS như:

MySQL

2. MySQL

SQL Server

3. SQL Server

YouTube Video

RDBMS là gì

Phân biệt Entity và Table

Entity là một đối tượng trong thực tế. Và table là khái niệm entity ở DB quan hệ. Table là một khái niệm rộng hơn, có thể hiểu là đại diện cho một entity, nhưng nó cũng dùng để thể hiện mối quan hệ giữa entity với nhau nữa.

Table

4. Table

Với ví dụ trên chúng ta đang có 3 table là Employee, Work_On, Project. 3 table này được tạo ra dựa trên kết quả của mối quan hệ giữa 2 entity là Employee và Project.

Hay có thể thấy rằng với 2 entity Employee và Project, thì sẽ tạo ra được 2 table tương ứng là Employee và Project. Đồng thời, giữa 2 table này có mối quan hệ và sinh ra thêm table thứ 3 là Work_On.

Kết luận

Tóm lại khái niệm RDBMS chính là hệ quản trị các cơ sở dữ liệu, giúp cho lập trình viên thao tác với DB dễ dàng hơn. Lập trình viên có thể sử dụng các thao tác giao diện hoặc dùng SQL để làm việc với các DB.

Hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu đến đây thôi, hi vọng các bạn đã hiểu rõ về RDBMS và lựa chọn được RDBMS phù hợp để luyện tập với DB.

Nguồn: https://codegym.vn/blog/2023/11/17/rdbms-la-gi/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *